GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 1900

På Sommersted brandstation.

Dagsorden ifølge vedtægterne – kan ses på www.akutbilensvenner.dk

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen vil der være øl/vand.