GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 22. februar 2023 kl. 1900

På Sommersted brandstation.

Dagsorden ifølge vedtægterne – kan ses på www.akutbilensvenner.dk

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen vil der være øl/vand.