GENERALFORSAMLING

Akutbilens Venner indkalder til

GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 22. februar 2018 kl. 1900 på Sommersted brandstation.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge
inden generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen vil der være øl/vand.

Næstformanden i sundhedsudvalget, Jens Chr. Gjesing, holder et kort
oplæg om sundhedsudvalget inden generalforsamlingen starter.