GENERALFORSAMLING

Akutbilens Venner indkalder til

GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 1900 på Sommersted brandstation.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge
inden generalforsamlingen.

Under generalforsamlingen vil der være øl/vand.

Formanden for Region Syddanmarks præhospitale udvalg, Mads Skau fra Hammelev, holder et kort
oplæg om hans syn på akutbilen og hurtig hjælp inden generalforsamlingen starter.