GENERALFORSAMLING

Akutbilens Venner indkalder til
GENERALFORSAMLING Onsdag d. 22. februar 2017 kl. 1900
På Sommersted brandstation.
Dagsorden ifølge vedtægterne – kan ses på www.akutbilensvenner.dk